“คณะส่วนล่วงหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”

“คณะส่วนล่วงหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ…

Read More

ศรีสะเกษ หยุดยาวชาวไทยแห่ไปกราบไหว้ลอดใต้โลงศพหลวงปู่สรวงขอพรพร้อมชมผาพญากูปรี ชมความสวยงามตามธรรมชาติชายแดนไทย – กัมพูชา (มีคลิป)

ศรีสะเกษ หยุดยาวชาวไทยแห่ไปกราบไหว้ลอดใต้โลงศพหลวงปู่สรวงขอพรพร้อมชมผาพญากูปรี ชมความสวยงา…

Read More