นิพนธ์ ย้ำ 2 เวที กมธ. ที่ จ.ตรัง และ จ.สงขลา ใช้แนวทางคทช. พร้อม เร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน ลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน

นิพนธ์ ย้ำ 2 เวที กมธ. ที่ จ.ตรัง และ จ.สงขลา ใช้แนวทางคทช. พร้อม เร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดท…

Read More

“วันมูหะมัดนอร์ มะทา” สละตำแหน่ง ส.ส. ให้ “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” ทำหน้าที่ในสภาฯแทน แต่ยังคงเป็นหัวหน้าพรรค เน้นลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนทั่วประเทศ

“วันมูหะมัดนอร์ มะทา” สละตำแหน่ง ส.ส. ให้ “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” ทำหน้าที่ในสภาฯแทน แต่ยังคงเ…

Read More

จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ 2020” ภายใต้โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยว Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว

จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ 2020” ภายใต้โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยว Sp…

Read More

ค่ายกัลยาณิวัฒนา เปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติ ทหารใหม่ พร้อม ครอบครัวทหารใหม่

ค่ายกัลยาณิวัฒนา “เปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติ” ทหารใหม่ พร้อม ครอบครัวทหารใหม่ เปิดค่ายนำบุพก…

Read More