พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เปิดใจต้องทำงานหนักทั้งในสภาและนอกสภา สะท้อนปัญหาประชาชนให้รัฐบาลแก้ไข เพราะความอยู่รอดของประชาชนย่อมสำคัญกว่าความอยู่รอดของรัฐบาล

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เปิดใจต้องทำงานหนักทั้งใน…

Read More