นิพนธ์ เปิดงาน สารทเดือนสิบ ครั้งที่ 22 สืบสานประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวปักษ์ใต้ ที่ กรุงเทพมหานคร

นิพนธ์ เปิดงาน สารทเดือนสิบ ครั้งที่ 22 สืบสานประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวปักษ์ใต้ ที่ กรุ…

Read More

ปิดฉากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อสันติสุข (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปี พ.ศ.2563 ทีมตำบลบางนาค จังหวัดนราธิวาส คว้าชัยชนะทีมตำบลสะเตง จังหวัดยะลา ด้วยประตู 2-0

ปิดฉากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อสันติสุข (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปี พ.ศ.2563 ทีมตำบลบางนาค จัง…

Read More

ฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน (มีคลิป)

ฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์…

Read More

ม.แม่โจ้ ทำพิธีลงนามกับ บ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพัฒนา การปลูก สกัด และผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ม.แม่โจ้ ทำพิธีลงนามกับ บ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพัฒนา การปลูก สกัด และผล…

Read More

จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (TCDN)พัฒนาสงขลาไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (TCDN)พัฒนาสงขลาไปสู่…

Read More