เชียงใหม่ ตำรวจฮอดกวาดล้างแก๊งเงินกู้ดอกเบี้ยโหดหลังเกิดเหตุการณ์เด็ก 8 ขวบถูกข่มขู่

เชียงใหม่ ตำรวจฮอดกวาดล้างแก๊งเงินกู้ดอกเบี้ยโหดหลังเกิดเหตุการณ์เด็ก 8 ขวบถูกข่มขู่ &nbsp…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรัง อัสลี) บ้านนากอ มอบเอกสารรับรองบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ พร้อมสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรัง อัสลี) บ้านนากอ มอบเอกสารรับรอง…

Read More

นิพนธ์ ลงพื้นที่ นราธิวาสเตรียมแผนรับมืออุทกภัย-ภัยแล้ง-ไฟป่าพรุ พร้อม กำชับ เร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดฯ และแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐทับซ้อนที่ดินประชาชน พร้อม ผลักดันการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทย-มาเลย์เต็มพื้นที่

นิพนธ์ ลงพื้นที่ นราธิวาสเตรียมแผนรับมืออุทกภัย-ภัยแล้ง-ไฟป่าพรุ พร้อม กำชับ เร่งรัดเดินสำ…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว ด.ช.อิลฮาม โต๊ะมิง ซึ่งได้รับการช่วยเหลือตามโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด” จากแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว ด.ช.อิลฮาม โต๊ะมิง ซึ่งได้รับการช่วยเหลือตามโครงก…

Read More

ทูตฯสวีเดน เข้าพบ นิพนธ์ฯ เสนอความช่วยเหลืองบประมาณพร้อมองค์ความรู้ จัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย มลภาวะและความปลอดภัยทางถนน

ทูตฯสวีเดน เข้าพบ นิพนธ์ฯ เสนอความช่วยเหลืองบประมาณพร้อมองค์ความรู้ จัดการผลกระทบด้านสิ่งแ…

Read More