พิษณุโลก พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” บ้านไผ่ขอดอน

พิษณุโลก พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรม “เ…

Read More

ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำงาน (Best Practice) ของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและผู้ประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำงาน (Best Practice) ของเครือข่ายองค์กร…

Read More

จ.สุโขทัย – วาตภัยโหดถล่มบ้านพัง เสียหายหนักที่สวรรคโลก​ผู้สื่อข่าวพื้นที่อำเภอสวรรคโลก​

จ.สุโขทัย – วาตภัยโหดถล่มบ้านพัง เสียหายหนักที่สวรรคโลก​ผู้สื่อข่าวพื้นที่อำเภอสวรรค…

Read More