ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ตาม นโยบาย มทภ.4 /ผอ.รมน.ภาค 4

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน นัก…

Read More

“เงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ฯ ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง!!!

“เงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ฯ ต้องแก้ไขให้ถูกต…

Read More

นิพนธ์ ยก ท้องถิ่นคือส่วนสำคัญสร้างความเจริญให้ประเทศชาติ ย้ำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ

นิพนธ์ ยก ท้องถิ่นคือส่วนสำคัญสร้างความเจริญให้ประเทศชาติ ย้ำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้อ…

Read More