กองทัพภาคที่ ๓ กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา แม่ทัพภาคที่ ๓ (มีคลิป)

กองทัพภาคที่ ๓ กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา แม่ทัพภาคที่ ๓   ต…

Read More

พิษณุโลก พุทธศาสนิกชนนำข้าวต้มลูกโยน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว

พุทธศาสนิกชนร่วมนำข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มลูกโยน มาทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ กันอย่างเนืองแน่น…

Read More

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ มอบเตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน เสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนให้กับประชาชน 47 ครอบครัว ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มีคลิป)

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ มอบเตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน เสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนให้กั…

Read More

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประธานแจกันดอกไม้และผ้าไตร แด่พระโสภณธรรมมุนี ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆราม จังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสงานอายุวัฒนมงคล

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประธานแจกันดอกไม้และผ้าไตร แด…

Read More