พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการก้าวตามพ่อ สืบสานต่อที่พ่อทำปีที่ 4

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการก้าวตามพ่อ สืบสานต่อที่พ่อทำปีที่…

Read More

สสจ.เชียงใหม่ เข้ม ค้นหากลุ่มเสี่ยงป้องกันการระบาด ระลอกที่ 2 ร่วม รพ.ลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 ร้านฮอมบาร์

สสจ.เชียงใหม่ เข้ม ค้นหากลุ่มเสี่ยงป้องกันการระบาด ระลอกที่ 2 ร่วม รพ.ลานนา ออกหน่วยคัดกรอ…

Read More

รัฐธรรมนูญ 60 “ไม่เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนรวมในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ”

รัฐธรรมนูญ 60 “ไม่เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนรวมในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ” &n…

Read More

การให้ความช่วยเหลือของ ศอ.บต. ต่อกรณีโรงงานเฟอร์นิเจอร์ บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การให้ความช่วยเหลือของ ศอ.บต. ต่อกรณีโรงงานเฟอร์นิเจอร์ บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น เฟอร์นิเ…

Read More