นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าจุลกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าจุลกฐินสามัคคี ประจำปี …

Read More

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตร สู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ Smart Farm ผักสลัดอินทรีย์ แนวทางสร้างอาชีพสร้างรายได้ในพื้นที่ (มีคลิป)

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตร สู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ Smart Farm ผักสลัดอินทรีย์ แนวทางสร้าง…

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์… (มีคลิป)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์…

Read More