กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย…

Read More

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…

Read More

พิธีตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข ซึ่งถือเป็นกิจกรรมแรกในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

พิธีตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข ซึ่งถือเป็นกิจกรรมแรกในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากร…

Read More