ลงพื้นที่หมู่บ้านทำมาค้าขาย ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดเก็บข้อมูล

ลงพื้นที่หมู่บ้านทำมาค้าขาย ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดเก็บข้อ…

Read More

แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อขับเ…

Read More

!!! จ.สุโขทัย – สมัครนายก อบจ.สุโขทัย และสมาชิกสภา อบจ. สุโขทัย วันแรก ! ลูกทีมแห่ให้กำลังใจแน่น !

!!! จ.สุโขทัย – สมัครนายก อบจ.สุโขทัย และสมาชิกสภา อบจ. สุโขทัย วันแรก ! ลูกทีมแห่ให…

Read More