ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 3 พฤศจิก…

Read More

ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต (Demand Driven)

ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต (…

Read More

ผบ.ฉก.ละ ผบก.ยะลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนผู้นำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบและการสร้างอาชีพ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

ผบ.ฉก.ละ ผบก.ยะลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนผู้นำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบและการสร้างอาชีพ เ…

Read More

“ชาวนราธิวาส ร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ บ้านพักปลัดจังหวัดนราธิวาส”

“ชาวนราธิวาส ร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส ที่ได้เลื…

Read More