พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่สำรวจสถานะและข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหารธงฟ้า (ร้านอาหารหนูณิชย์) เพื่อประชาสัมพันธ์และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่สำรวจสถานะและข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหารธงฟ้า (ร้านอาหารหนูณ…

Read More

ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณีร่วมกับ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์ชื่นชมชุมชนลาวละทายโมเดล ละครย้อนรอยประวัติศาตร์ลาว เส้นทางอพยพสายที่ 5 กำลังเติบโตด้านการจัดการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณีร่วมกับ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์ชื่นชมชุมชนลาวละทายโมเดล ละครย้อนรอยประว…

Read More

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2563 &nbsp…

Read More

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.ส่วนกลาง)เดินทางมาติดตามและสังเกตุการณ์การเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.เชียงใหม่ เน้นโปร่งใส ยุติธรรม (มีคลิป)

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.ส่วนกลาง)เดินทางมาติดตามและสังเกตุการณ์การเลือกตั้ง นายก…

Read More