นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและงบประมาณ

นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน…

Read More

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะทำงาน ด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 2/2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะทำงาน ด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) …

Read More

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ , ผอ.กลุ่มงา…

Read More