พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยของผู้ประกอบการ ร้านขายยา ร้านทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยของผู้ประกอบการ ร้านข…

Read More

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมโภช 50 ปี พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ครั้งที่ 3/2563

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมโภช…

Read More

นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและงบประมาณ

นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน…

Read More

สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำภาคเหนือ เสวนาหาแนวทางพลิกฟื้นสายน้ำแม่ริม

สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำภาคเหนือ จัดงานแนะนำสมาคมฯ พร้อมเสวนาเรื่อง “สายน้ำแม่ริม…

Read More