!!! พบเด็กซื่อสัตย์สุจริต ที่โรงเรียนอนุบาลศรีนคร จ.สุโขทัย ! เก็บเงินได้และส่งครูทุกวัน ! รวบรวมหลักหมื่น เพื่อนำไปบริจาค ! … (มีคลิป)

!!! พบเด็กซื่อสัตย์สุจริต ที่โรงเรียนอนุบาลศรีนคร จ.สุโขทัย ! เก็บเงินได้และส่งครูทุกวัน !…

Read More

นิพนธ์ เน้นย้ำ การแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในการมอบนโยบายประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนฯจังหวัดและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงปม. 2565 พร้อมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังโควิด-19

นิพนธ์ เน้นย้ำ การแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ใน…

Read More

อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช ประจำปี 2563 ใน ต.วังน้ำคู้-ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาด ปราศจากวัช…

Read More

เปิดใจ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ผู้สมัครนายกอบจ.ชม. เผย “ไม่หวั่นข่าวลือสร้างกระแสโจมตีในสื่อโซเชียล รับ! เกมส์การเมือง” ชี้ประสบการณ์ทำงาน 20 ปี เชิงประจักษ์ ไม่กระทบฐานเสียง

เปิดใจ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ผู้สมัครนายกอบจ.ชม. เผย “ไม่หวั่นข่าวลื…

Read More

2 อดีต มทภ. 3 ร่วมพิธี 51 ปี บชร.3 อดีตนายทหารผู้บังคับบัญชา พรั่งพร้อมคึกคักวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3)ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

2 อดีต มทภ. 3 ร่วมพิธี 51 ปี บชร.3 อดีตนายทหารผู้บังคับบัญชา พรั่งพร้อมคึกคักวันที่ 12 พฤศ…

Read More