การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสุโขทัย

การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม…

Read More

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ยวกั…

Read More

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ส่งมอบกล่องบรรจุผลไม้ตามแผนงาน/กิจกรรมการเชื่อมโยงกระจายสินค้าและการจัดกิจกรรมกระตุ้นและรณรงค์การบริโภคผลไม้ ปี 2563

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ส่งมอบกล่องบรรจุผลไม้ตามแผนงาน/กิจกรรมการเชื่อมโยงกระจายสินค้าและการ…

Read More

พิษณุโลก นอภ.วังทอง ระบุที่ดิน “เขาสมอแคลง”ให้ราษฎรเช่าครอบคลุม 3 หมู่บ้าน มท.ขึ้นทะเบียนหวงห้าม ปี 2470

พิษณุโลก นอภ.วังทอง ระบุที่ดิน “เขาสมอแคลง”ให้ราษฎรเช่าครอบคลุม 3 หมู่บ้าน มท.ขึ้นทะ…

Read More

พิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง

พิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง   วันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๓ เ…

Read More