ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยต…

Read More

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5 /2563

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5 /2…

Read More

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปี 2563

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเป…

Read More

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมโภช 50 ปี พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ครั้งที่ 4/2563

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมโภช 50 ปี พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ครั้งที่ 4/2563 …

Read More

ศรีสะเกษ หลวงตาชื่นเดินธุดงค์เท้าเปล่ากว่า 1,500 กม.เข้าไปกราบหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา (มีคลิป)

ศรีสะเกษ หลวงตาชื่นเดินธุดงค์เท้าเปล่ากว่า 1,500 กม.เข้าไปกราบหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา &nbsp…

Read More