กองทัพภาคที่ 3 ตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ที่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบูรณาการ 15 หน่วยงาน…

Read More

เชิญเที่ยวงานฤดูหนาวประจำปี 2564 จังหวัดแพร่ ปีนี้จัดกันที่เดิม ที่ศูนย์ประชุมกอเปา ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

เชิญเที่ยวงานฤดูหนาวประจำปี 2564 จังหวัดแพร่ ปีนี้จัดกันที่เดิม ที่ศูนย์ประชุมกอเปา ทุ่งโฮ…

Read More