🏷แม่ทัพภาคที่ 4 ติดตามผลการปฏิบัติงาน หน่วยทหารพรานในพื้นที่ ยะลา และ ปัตตานี เน้นย้ำการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน🏷

🏷แม่ทัพภาคที่ 4 ติดตามผลการปฏิบัติงาน หน่วยทหารพรานในพื้นที่ ยะลา และ ปัตตานี เน้นย้ำการคว…

Read More

จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร…

Read More

พิษณุโลก มน.จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ลงเสาเอก สร้างความรักความสามัคคี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ลงเสาเ…

Read More

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการเปิดตลาด “กาดมากิน มาร์เก็ต Markin Market” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 (มีคลิป)

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการเ…

Read More

พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จัดเตรียมการลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1

พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จัดเตรียมการลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ…

Read More