สุโขทัยประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี ในวโรกาสเส…

Read More

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและก…

Read More

 ม.ราชภัฏยะลา เปิดแล้ว “โครงการยุวชนอาสา เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่”

ม.ราชภัฏยะลา เปิดแล้ว “โครงการยุวชนอาสา เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพและ…

Read More

ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ขุนหาญบุกจับหนุ่มลักลอบขายใบกระท่อมและยาแก้ไอให้กับวัยรุ่น ตรวจยึดของกลางใบกระท่อมสด-แห้งยาแก้ไอจำนวนมาก (มีคลิป)

ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ขุนหาญบุกจับหนุ่มลักลอบขายใบกระท่อมและยาแก้ไอให้กับวัยรุ่น ตรวจยึดของก…

Read More