เชียงใหม่ พายุฤดูร้อนพัดถล่มอำเภอจอมทองบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 20 หลัง

พายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่ อำเภอจอมทองบ้าน เรือนราษฎร 2 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านแปะ ได้รับความเส…

Read More

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดการประกวดไก่ชนนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกประจำปี 2564

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดการประกวดไก่ชนนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระน…

Read More

 ศอ.บต. จับมือสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมเข้าสุนัตหมู่แก่เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้

ศอ.บต. จับมือสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจ…

Read More

นิพนธ์ เปิดที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ชูบทบาทฝ่ายปกครองจัดการพื้นที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน

นิพนธ์ เปิดที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ชูบทบาทฝ่ายปกครองจัดการพื้นที่ บำบัดทุก…

Read More

จังหวัดสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคนพิการทางสติปัญญา ศูนย์สงเคราะห์คนปัญญาอ่อนภาคใต้ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

จังหวัดสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคนพิการทางสติปัญญา ศูนย์สงเคราะห์คนปัญญาอ่อน…

Read More