ผบ.พล.ร.15 ให้กำลังใจ ครั้งหนึ่งในชีวิต ของหน้าที่ลูกผู้ชาย ทำหน้าที่รับใช้ชาติ เยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2564 จังหวัดนราธิวาส

ผบ.พล.ร.15 ให้กำลังใจ ครั้งหนึ่งในชีวิต ของหน้าที่ลูกผู้ชาย ทำหน้าที่รับใช้ชาติ เยี่ยมหน่ว…

Read More

ร่วมไว้อาลัยผู้เสียสละชีวิต และเรียกร้องรัฐบาลพัฒนา “วิชาชีพดับเพลิงและกู้ภัย” ให้เกิดขึ้น

ร่วมไว้อาลัยผู้เสียสละชีวิต และเรียกร้องรัฐบาลพัฒนา “วิชาชีพดับเพลิงและกู้ภัย” ให้เกิดขึ้น…

Read More

เมือง ไม้ขม  รายงานพิเศษ  “แก๊สโชลีน” ร้านอาหาร หรือ”ผับเถื่อน” กรณีศึกษาในการใช้”กฎหมาย” ของฝ่ายตำรวจและปกครอง

เมือง ไม้ขม  รายงานพิเศษ  “แก๊สโชลีน” ร้านอาหาร หรือ”ผับเถื่อน” กรณีศึกษาในการใช้”กฎหมาย” …

Read More

เยี่ยมให้กำลังใจบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

เยี่ยมให้กำลังใจบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิ…

Read More

นิพนธ์ เร่ง ศอ.บต. เสนอขอรับงบประมาณ แก้ปัญหาเด็กเล็กพื้นที่ชายแดนใต้มีโภชนาการต่ำ พร้อม ติดตามความคืบหน้าการเสนอแนวทางแก้ไขจากทุกภาคส่วน

นิพนธ์ เร่ง ศอ.บต. เสนอขอรับงบประมาณ แก้ปัญหาเด็กเล็กพื้นที่ชายแดนใต้มีโภชนาการต่ำ พร้อม ต…

Read More