พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จทรงงานพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เพื่อให้การรับ-ส่งเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จทรงงานพื้นที่ จังหวัดส…

Read More

องคมนตรี ชื่นชม เลขาฯ และการทำงาน ศอ.บต.เป็นสภาความมั่นคง และรัฐบาลส่วนหน้า พร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชน ยกระดับพื้นที่ จชต. อย่างแท้จริง

องคมนตรี ชื่นชม เลขาฯ และการทำงาน ศอ.บต.เป็นสภาความมั่นคง และรัฐบาลส่วนหน้า พร้อมเคียงข้าง…

Read More

ชาวจะนะ สงขลา ต่างขอบคุณคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา จัดมหกรรมมวยวิถีใหม่ วอนหน่วยงานรัฐ-เอกชนช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในพื้นที่มากขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ชาวจะนะ สงขลา ต่างขอบคุณคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา จัดมหกรรมมวยวิถีใหม่ วอนหน่วยงานรั…

Read More

พิษณุโลก ทีมคณะแพทย์จังหวัดพิษณุโลกรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Sinovac) เข็มแรก

พิษณุโลก ทีมคณะแพทย์จังหวัดพิษณุโลกรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Sinovac) เข็มแรก &nb…

Read More