“ทวี” เชื่อรัฐบาลพยายามให้ร่าง พ.ร.บ.ประชามติผ่านสภาฯ เพราะหากไม่ผ่านอาจต้องยุบสภาหรือลาออก

“ทวี” เชื่อรัฐบาลพยายามให้ร่าง พ.ร.บ.ประชามติผ่านสภาฯ เพราะหากไม่ผ่านอาจต้องยุบสภาหรือลาออ…

Read More

เปิดตัวแล้ว รพ.พริ้นซ์ ศรีสะเกษ ชูเทคโนโลยีทันสมัยเทียบเท่าโรงพยาบาลในเขตเมืองใหญ่ สร้างมาตรฐานใหม่ รพ.เอกชน ราคาเข้าถึงได้

เปิดตัวแล้ว รพ.พริ้นซ์ ศรีสะเกษ ชูเทคโนโลยีทันสมัยเทียบเท่าโรงพยาบาลในเขตเมืองใหญ่ สร้างมา…

Read More

โรงเรียนเกาะตัวพิทยาสรรค์ เปิดสอนโปรแกรมศิลปะการดนตรี สำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบและมีดนตรีอยู่ในหัวใจ

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มี 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์และ…

Read More