จังหวัดสงขลา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดสงขลา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 256…

Read More

ศอ.บต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำรวจข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ที่ได้รับผลกระทบฯ จากพิษโควิด-19 รุ่นที่ 1-2 แก่บัณฑิตอาสาจังหวัดสตูล

ศอ.บต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำรวจข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ที่ได…

Read More

ศรีสะเกษ ผอ.รพ.ศรีสะเกษห่วงบุคลากรทางการแพทย์ตรวจเข้มหวั่นเชื้อโควิด-19 ระบาดช่วงสงกรานต์งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ผอ.รพ.ศรีสะเกษห่วงบุคลากรทางการแพทย์ตรวจเข้มหวั่นเชื้อโควิด-19 ระบาดช่วงสงกรานต์ง…

Read More

 รร.สาธิต มรย. มอบอนุบัตรและประกาศนียบัตร กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปี 63 มุ่งพัฒนาเด็กตามศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสุขภาพดี

รร.สาธิต มรย. มอบอนุบัตรและประกาศนียบัตร กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปี 63 มุ่งพัฒนาเด็กตามศักยภาพ ภ…

Read More