สตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 จังหวัดสตูล ปรับจริงผู้ไม่ใส่แมสก์ , ตั้งด่านคัดกรอง COVID-19 ทุกตำบล , 7 อำเภอ ห้ามข้าราชการออกนอกพื้นที่เว้นที่จำเป็นเท่านั้น (มีคลิป)

สตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 จังหวัดสตูล ปรับจริงผู้ไม่ใส่แ…

Read More

ศรีสะเกษ มอบชุดกิ๊ฟเซ็ทป้องกันโควิด -19 จำนวน 20,000 ชุด เพื่อสนับสนุนทีมผจญเหตุด่านหน้า เจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และทีม อสม.ในพื้นที่ทุกอำเภอ (มีคลิป)

ศรีสะเกษ มอบชุดกิ๊ฟเซ็ทป้องกันโควิด -19 จำนวน 20,000 ชุด เพื่อสนับสนุนทีมผจญเหตุด่านหน้า เ…

Read More