จับโจรใจบาปในคราบนักปฏิบัติธรรมวัย29ปีบุกขโมยพระพุทธรูปในวัด กลับท้าทายตำรวจเขียนชื่อทิ้งไว้หลังพระประธาน เลยไม่รอด

จับโจรใจบาปในคราบนักปฏิบัติธรรมวัย29ปีบุกขโมยพระพุทธรูปในวัด กลับท้าทายตำรวจเขียนชื่อทิ้งไ…

Read More

ศรชล.ภาค 3 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ (มีคลิป)

สตูล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล (ศรชล.จังหวัด สต.) โดย หน่วยเฉพ…

Read More

“ตู้ตรวจโควิด” นวัตกรรมที่ กฟผ. ทำสุดกำลังเพื่อคนไทย ช่วยลดความเสี่ยงของผู้ที่เข้ามารับบริการตรวจหาเชื้อ

  “ตู้ตรวจโควิด” นวัตกรรมที่ กฟผ. ทำสุดกำลังเพื่อคนไทย ช่วยลดความเสี่ยงของผู้ที่เข้าม…

Read More

ผู้บริหาร ศอ.บต.และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจ

ผู้บริหาร ศอ.บต.และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ควา…

Read More