จังหวัดเชียงรายส่งเสริมโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงู ให้ได้รับการยอมรับและการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ระดับสากล

จังหวัดเชียงรายส่งเสริมโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงู ให้ได้รับการยอมรับและการขึ…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบพันธุ์ไม้ให้เกษตรกร ต.ดอนทอง นำไปเพาะปลูกตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบพันธุ์ไม้ให้เกษตรกร ต.ดอนทอง นำไปเพาะปลูกตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาช…

Read More

เคลียร์พื้นที่ รพ.สนาม ม.แม่โจ้ เหลือไว้แต่ความภาคภูมิใจ พร้อมส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แม่โจ้และชุมชน

เคลียร์พื้นที่ รพ.สนาม ม.แม่โจ้ เหลือไว้แต่ความภาคภูมิใจ พร้อมส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แม่โจ…

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมกำลังพลตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ระบุมีการจัดตั้งที่บังคับการทางยุทธวิธีเพื่อป้องกันชายแดน หลังมาเลเซียประกาศล็อคดาวน์ 1 – 14 มิ.ย. นี้

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมกำลังพลตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ระบุม…

Read More