กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค และบริโภค

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อแก้ปัญหาการขาด…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เริ่ม Kick off วันแรก

อบจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไ…

Read More

จ พิษณุโลกโครงการมีแล้วแบ่งปัน”ตะกร้าปันสุข” .พล.พัฒนา 3 (มีคลิป)

จ พิษณุโลกโครงการมีแล้วแบ่งปัน”ตะกร้าปันสุข” .พล.พัฒนา 3 .เมื่อ 7 มิ.ย.64 พระครูปลัด วัชรั…

Read More

พิธีบวงสรวง ถวายดอกไม้ รำถวายพระพร และรำดาบ 9 ชุด กราบถวายองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีบวงสรวง ถวายดอกไม้ รำถวายพระพร และรำดาบ 9 ชุด กราบถวายองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโ…

Read More