สตูล เกษตรสตูล “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”หนุนงบเพิ่มประสิทธิ์ภาพลดต้นทุนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่

สตูล เกษตรสตูล “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”หนุนงบเพิ่มประสิทธิ์ภาพลด…

Read More

ศรีสะเกษ รองเจ้าคณะจังหวัดนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขณะที่นายกเหล่ากาชาดโชว์รอยเข็มวอนประชาชนอย่ากลัวการฉีดวัคซีนขอให้ไปฉีดวัคซีนทุกคนเพื่อจะได้เปิดจังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจ (มีคลิป)

ศรีสะเกษ รองเจ้าคณะจังหวัดนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขณะที่นายกเหล่ากาช…

Read More