จังหวัดสุโขทัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ประจำปี ๒๕๖๔ 

จังหวัดสุโขทัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ประจำปี ๒๕๖๔…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำแก่เกษตรกรใน อ.พรหมพิราม ให้แบ่งปันน้ำใส่นาข้าวอย่างทั่วถึง

อบจ.พิษณุโลก ร่วมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำแก่เกษตรกรใน อ.พรหมพิราม ให้แบ่งปันน้ำใส…

Read More

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ สนับสนุน มณฆลทหารบกที่ 310 พื้นที่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ สน…

Read More

สตูล ร่วมส่งบุคลากรทางการแพทย์ “นักรบชุดขาว” เดินทางไปช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม (มีคลิป)

สตูล ร่วมส่งบุคลากรทางการแพทย์ “นักรบชุดขาว” เดินทางไปช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาล…

Read More