อบจ.พิษณุโลก บูรณาการร่วมกับสำนักชลประทานที่ 3 เร่งช่วยเหลือชาวนา อ.พรหมพิราม ขาดแคลนน้ำ

อบจ.พิษณุโลก บูรณาการร่วมกับสำนักชลประทานที่ 3 เร่งช่วยเหลือชาวนา อ.พรหมพิราม ขาดแคลนน้ำ ว…

Read More