อบจ.พิษณุโลก ติดตามให้ความช่วยเหลือชาวนาบ้านคลองตาล ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม นาข้าวกำลังขาดแคลนน้ำกว่า 2,000 ไร่

อบจ.พิษณุโลก ติดตามให้ความช่วยเหลือชาวนาบ้านคลองตาล ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม นาข้าวกำลังขาดแค…

Read More

ศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟดังข้ามโลกส่งไปขายอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่น พ่อค้าจากจันทบุรีซื้อเหมายกสวนคัดทุเรียนคุณภาพส่งขายต่างประเทศ (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟดังข้ามโลกส่งไปขายอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่น พ่อค้าจากจันทบุรีซื้อเหม…

Read More

ศรีสะเกษ ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษเตือนผู้ปกครองหากนักเรียนมีไข้หรือเจ็บป่วยให้ น.ร.หยุดเรียน ห้าม น.ร.ที่มีไข้หรือเจ็บป่วยมา ร.ร.เด็ดขาด ให้พักรักษาตัวจนกว่าจะหายดี แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 /2564 วันที่ 14 มิ.ย.64 แบ่ง น.ร.เป็น 2 กลุ่มชาย-หญิงสลับมาเรียน

ศรีสะเกษ ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษเตือนผู้ปกครองหากนักเรียนมีไข้หรือเจ็บป่วยให้ น.ร.หยุดเรียน …

Read More