ศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโทรทัศน์ แบบ Smart TV พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่ และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้แก่ ร.ร.บ้านหนองบาง (มีคลิป)

ศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราช…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ติดตามช่วยเหลือเรื่องการจัดสรรน้ำและแก้ไขปัญหาการส่งน้ำให้เกษตรกร อ.เมืองพิษณุโลก-อ.พรหมพิราม

อบจ.พิษณุโลก ติดตามช่วยเหลือเรื่องการจัดสรรน้ำและแก้ไขปัญหาการส่งน้ำให้เกษตรกร อ.เมืองพิษณ…

Read More

ศรีสะเกษ แฉพฤติกรรมแสบเจ้าอาวาสวัดโพธิ์สว่างเปิดบัญชีเงินฝากส่วนตัวยักยอกเงินบริจาคของวัด มอบคนสนิทย่องเงียบนำสมุดบัญชีธนาคาร โฉนดที่ดินของวัดมาส่งคืนให้ผู้ใหญ่บ้าน (มีคลิป)

ศรีสะเกษ แฉพฤติกรรมแสบเจ้าอาวาสวัดโพธิ์สว่างเปิดบัญชีเงินฝากส่วนตัวยักยอกเงินบริจาคของวัด …

Read More

นกส.3 สทพ. นทพ. ลงพื้นที่ติดตามการผสมเทียมและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่ จังหวัดตาก

นกส.3 สทพ. นทพ. ลงพื้นที่ติดตามการผสมเทียมและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่ จ…

Read More

อบจ.พิษณุโลก จับมือการยางแห่งประเทศไทย-ทต.ตำบลบ้านแยง-กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยงลงนาม MOU โครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราฯ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร (มีคลิป)

อบจ.พิษณุโลก จับมือการยางแห่งประเทศไทย-ทต.ตำบลบ้านแยง-กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยงลงน…

Read More