ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสุโขทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของจังห…

Read More

จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ชุด PAPR

จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ชุด PAPR วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564)…

Read More