นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฯ กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในโครงการเข้าวัดฟังธรรมวันธรรมะสวนะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฯ กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในโครงการเข้า…

Read More

พิษณุโลก จุติ ไกรฤกษ์”เปิดศูนย์บริการทางสังคมฯ นำร่อง สนองตอบปัญหาประชาชน (มีคลิป)

พิษณุโลก จุติ ไกรฤกษ์”เปิดศูนย์บริการทางสังคมฯ นำร่อง สนองตอบปัญหาประชาชน วันที่ 9 ก…

Read More

จ.พิษณุโลก  ม.นเรศวรเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจไมซ์ชู ‘Food Innovation และ Wellness’ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง (มีคลิป)

ม.นเรศวรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจไมซ์ในยุค New …

Read More

สตูล กอ.รมน.จังหวัดสตูลสนธิกำลังปฏิบัติการเข้าตรวจยึดป่าชายเลนกว่า 36 ไร่ (มีคลิป)

สตูล กอ.รมน.จังหวัดสตูลสนธิกำลังปฏิบัติการเข้าตรวจยึดป่าชายเลนกว่า 36 ไร่ กอ.รมน.จังหวัดสต…

Read More