*แม่ทัพภาคที่ ๓ ปล่อยขบวนรถในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน กองทัพบก และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนกลับบ้าน”*

*แม่ทัพภาคที่ ๓ ปล่อยขบวนรถในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน กองทัพบก และ กองอำนวยการรักษาความมั่…

Read More

พิษณุโลก ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลกบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจตลาดนัดหลังมีคำสั่งให้ขายได้ปกติ

พิษณุโลก ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลกบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจตลาดนัดหลังมีคำสั…

Read More