อบจ.พิษณุโลก ขุดลอกคลองเพื่อใช้กักเก็บน้ำแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรใน อ.วัดโบสถ์-อ.เมืองพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก ขุดลอกคลองเพื่อใช้กักเก็บน้ำแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรใน อ.วัดโบสถ์-อ.เ…

Read More

ศรีสะเกษ ชาวบ้านชื่นชมนายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญจัดระเบียบแผงขายสินค้าริมถนน ซับน้ำตาแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้มีตลาดเช้าเป็นที่วางขายสินค้าพื้นบ้านมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ชาวบ้านชื่นชมนายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญจัดระเบียบแผงขายสินค้าริมถนน ซับน้ำตาแม่ค้าที่…

Read More