พิษณุโลก คณะสงฆ์วัดดงจันทร์ นำอาหารที่ได้จากการบิณฑบาต มอบให้แก่ชาวบ้านผู้กักตัว

พิษณุโลก คณะสงฆ์วัดดงจันทร์ นำอาหารที่ได้จากการบิณฑบาต มอบให้แก่ชาวบ้านผู้กักตัว พิษณุโลก …

Read More