สุโขทัย-ปปท. เขต ๖ จัดโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตให้ความรู้เครือข่าย และภาคประชาสังคม

สุโขทัย-ปปท. เขต ๖ จัดโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตให้ความรู้เครือข่าย และภาค…

Read More

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ นำคณะลูกเสือปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ นำคณะลูกเสือปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเ…

Read More

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และคณะทำงานฯ ได้ตรวจตราความพร้อมในการปล่อยขบวนรถ (Kick off) โครงการรถ Mobile พาณิชย์… ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุโขทัย

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และคณะทำงานฯ ได้ตรวจตราความพร้อมในการปล่อยขบวนรถ (Kick off) โครงการร…

Read More

พิษณุโลก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ”….พล.พัฒนา 3 (มีคลิป)

พิษณุโลก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ”….พล.พัฒนา 3 เมื่อ 28 ก.ค.6…

Read More