“แจกไปแล้วกว่า 1 แสนกล่องช่วงโควิด” นิพนธ์ ร่วม ครัวสรรเพชญอาสา แจกข้าวกล่อง 5 ชุมชน เทศบาลนครสงขลา ยืนยัน ปชป.ไม่ทิ้งประชาชนยามทุกข์ยาก (มีคลิป)

“แจกไปแล้วกว่า 1 แสนกล่องช่วงโควิด” นิพนธ์ ร่วม ครัวสรรเพชญอาสา แจกข้าวกล่อง 5…

Read More

ภาคเอกชน รวมพลัง สู้ภัยโควิด นำน้ำมันดีเซล 2400 ลิตร มอบ 4 วัดในอำเภอหาดใหญ่ เผาศพผู้เสียขีวิตจากโควิด

ภาคเอกชน รวมพลัง สู้ภัยโควิด นำน้ำมันดีเซล 2400 ลิตร มอบ 4 วัดในอำเภอหาดใหญ่ เผาศพผู้เสียข…

Read More

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามแผนพิทักษ์นรา 46484 การควบคุมพื้นที่ป้องกันการก่อเหตุ ภายในจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งเน้นกำลังพลสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนในพื้นที่

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามแผนพิทักษ์นรา 46484 การควบคุมพื้นที่ป้องกันการก่อเหต…

Read More

ศรีสะเกษ รถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยออกตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชาด้านปราสาทพระวิหารกว่า 500 คน (มีคลิป)

ศรีสะเกษ รถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยออกตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนตามแนว…

Read More

ศอ.บต.จับมือ มนร.และ สนง.วัฒนธรรมนราธิวาส ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศอ.บต.จับมือ มนร.และ สนง.วัฒนธรรมนราธิวาส ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกั…

Read More