ผอ.ศปพร.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พื้นที่จังหวัดยะลา

ผอ.ศปพร.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ…

Read More