พิษณุโลก มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น

พิษณุโลก มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น &n…

Read More

“ที่ดินคือชีวิต” รัฐมนตรีฯนิพนธ์ มอบโฉนด 19,000 แปลง ใน 4 จ.ชายแดนใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ประชาชน

“ที่ดินคือชีวิต” รัฐมนตรีฯนิพนธ์ มอบโฉนด 19,000 แปลง ใน 4 จ.ชายแดนใต้ สงขลา ปั…

Read More

พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพทำขนมไทยของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่…

Read More

ศอ.บต.ตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองร่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนนำเข้ารับฟังความคิดเห็นจาก คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ และส่ง กพต. เพื่อประกาศใช้

ศอ.บต.ตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองร่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนนำเข้ารับฟั…

Read More