ศอ.บต. ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการใน ศอ.บต.

ศอ.บต. ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการใน ศอ.บต.   วัน…

Read More

นิพนธ์ ประกาศ 70 จังหวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปี 65 เดินหน้าสร้างหลักประกันชีวิตให้ประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตอกย้ำนโยบาย “ที่ดินคือชีวิต”

นิพนธ์ ประกาศ 70 จังหวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปี 65 เดินหน้าสร้างหลักประกันชีวิตให้ป…

Read More

ผู้ว่าฯนราธิวาสเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการขยายผลชุมชน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

ผู้ว่าฯนราธิวาสเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการขยายผลชุมชน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 25…

Read More

ศรีสะเกษ เปิดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี 2564 มอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” (มีคลิป)

ศรีสะเกษ เปิดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี 2564 มอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิ…

Read More