ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ ศอ.บต.ทำถูกต้องตามกฎหมายในกรณีรับฟังความคิดเห็นของ”เมืองต้นแบบ”อ.จะนะ

ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ ศอ.บต.ทำถูกต้องตามกฎหมายในกรณีรับฟังความคิดเห็นของ”เมืองต้นแบบ”อ.จะนะ…

Read More

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน โรงเรียน ตชด. บ้านประกอบออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนิน…

Read More

พิษณุโลก รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ติดตามลุ่มน้ำยมช่วงฤดูน้ำหลาก เตรียมแผนเก็บน้ำก่อนหมดฝน

พิษณุโลก รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ติดตามลุ่มน้ำยมช่วงฤดูน้ำหลาก เตรียมแผนเ…

Read More

นิพนธ์ กำชับ ผู้ว่าฯ ปภ. ติดตาม สถานการณ์พายุดีเปรสชั่นก่อตัวทวีความรุนแรงในทะเลจีนใต้ ย้ำ แนวทาง”สร้างที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล” บริหารจัดการน้ำลดความรุนแรงภัยแล้งปีหน้า

นิพนธ์ กำชับ ผู้ว่าฯ ปภ. ติดตาม สถานการณ์พายุดีเปรสชั่นก่อตัวทวีความรุนแรงในทะเลจีนใต้ ย้ำ…

Read More

อบจ.พิษณุโลก รับมอบน้ำดื่ม 500 แพ็ค จาก ปตท. เพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19

อบจ.พิษณุโลก รับมอบน้ำดื่ม 500 แพ็ค จาก ปตท. เพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานสู้…

Read More