กรรมาธิการการปกครองลงพื้นที่ประเด็นปัญหาของทะเลสาบสงขลา พบปัญหาหน่วยงานราชการขาดการบูรณาการร่วมกัน” จนปัญหาเกิดกับพี่น้องประชาชน เร่งแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

กรรมาธิการการปกครองลงพื้นที่ประเด็นปัญหาของทะเลสาบสงขลา พบปัญหาหน่วยงานราชการขาดการบูรณากา…

Read More

🏷 แม่ทัพภาคที่ 4 รดน้ำศพ ” อส.ทพ. ชนะชัย” ด้วยความอาลัย เพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารกล้า นักรบแห่งชายแดนใต้ พร้อมดูแลสิทธิและสวัสดิการ สั่งการหน่วยรับผิดชอบเร่งติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว🏷

🏷 แม่ทัพภาคที่ 4 รดน้ำศพ ” อส.ทพ. ชนะชัย” ด้วยความอาลัย เพื่อเป็นเกียรติแด่ทหา…

Read More