นิพนธ์ สั่งการ ปภ.-ผู้ว่าฯ เตรียมพร้อมรับมือพายุ’คมปาซุ’พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ยัน เมื่อเกิดเหตุพร้อมช่วยเหลือทันที

นิพนธ์ สั่งการ ปภ.-ผู้ว่าฯ เตรียมพร้อมรับมือพายุ’คมปาซุ’พร้อมแจ้งเตือนให้ประชา…

Read More

“สายด่วนอุ่นใจ 1880” หนึ่งในการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ศอ.บต. เพื่อคลายทุกข์ บรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่พี่น้องประชาชน

“สายด่วนอุ่นใจ 1880” หนึ่งในการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ศอ.บต. เพื่อคลายทุกข์ บรรเทาความเดือ…

Read More

พิษณุโลก สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกจัดประชุมชี้แจงสถานประกอบการในพื้นที่ให้ตามมาตรการการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

พิษณุโลก สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกจัดประชุมชี้แจงสถานประกอบการในพื้นที่ให้ตามมาตรการการป…

Read More

รมช.นิพนธ์ สั่งการให้ กปน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลขุ่นให้ประชาชนในพื้นที่ อบต. บางเพรียง จ. สมุทรปราการ มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้โดยเร่งด่วน

รมช.นิพนธ์ สั่งการให้ กปน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลขุ่นให้ประชาชนในพื้นที่ อบต…

Read More