ศอ.บต. ส่งเสริมอาชีพบริเวณชายฝั่งทะเล ให้เกิดการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจในชุมชน และแก้ไขปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19

ศอ.บต. ส่งเสริมอาชีพบริเวณชายฝั่งทะเล ให้เกิดการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจในชุมชน และแก้ไขปัญ…

Read More

ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จชต.

ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพั…

Read More

นิพนธ์ฯ มั่นใจพรรค ปชป จะกลับมาในพื้นที่ภาคใต้ หลังผลโพลระบุ “จุรินทร์” เป็นแคนดิเดทนายกฯ ที่สอดรับกับเสียงของ ประชาชนในพื้นที่ผ่าน สส อดีต สส และคนรุ่นใหม่ที่ตบเท้าเข้าพรรค

นิพนธ์ฯ มั่นใจพรรค ปชป จะกลับมาในพื้นที่ภาคใต้ หลังผลโพลระบุ “จุรินทร์” เป็นแค…

Read More

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดทำโครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข…

Read More